Print Friendly, PDF & Email
الديمقراطية التداولية عند يورغن هابرماس

يتمحور هذا البحث في إطار النظرية السياسية المعاصرة حول الفلسفة السياسية عند يورغن هابرماس من خلال نظريته حول الديموقراطية التداولية.