blank

يتناول هذا الكتاب موضوع نظام المختص بالدعوى الادارية، ونظرية المسؤلية الادارية فدراسة ومعالجة النظرية العامة للمنازعات الادارية تعني بحث ودراسة كافة جوانب وعناصر الرقابة القضائية على اعمال الدولة و الادارة العامة او عملية حل المنازعات الادارية القضائية، كما ابرز الكاتب اصول ومبادىء وتفاصيل النظام القانوني لكل دعوى من الدعاوي الادارية،و مثلا الدراسة التفصيلية والتحليلية للنظام القانوني لكل دعوى التعويض الادارية،و نظرية المسؤلية الادارية.

قراءة الكتاب